Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
На 23 ноември своя 60 годишен юбилей празнува г-жа Гергана Иванова, дългогодишен директор на НУ "Христо Ботев" - град Елин Пелин. По този повод я попитахме няколко въпроса - за училището, децата и живота в училище...

1. От 25 години сте директор, а като учител кариерата Ви почва 12 години по-рано. Какво е да си директор на НУ „Христо Ботев“?

Отговорност!
В днешно време училищният директор отдавна не е просто по-висока степен на училищен авторитет и разпоредителство. От него се очаква да управлява цялата система от отношения и ресурси (материални, човешки, финансови) и да осигури тяхното целесъобразно и ефективно използване; да създаде среда, адекватна на местните условия; нагласа за партньорство с учители, родители, местна власт и всички, заинтересовани от училищните дела.
Изискванията, напрежението, стресът съпътстват ежедневието на всеки училищен директор, който е натоварен с огромна отговорност. Достатъчно е да посочим, че директорът, представляващ училището, носи отговорност за здравето и живота на учениците по време на пребиваването им в училище. Основни задачи на един директор са да осигури нормални условия за труд на ученици, учители и друг персонал, да създаде организация, която да обезпечи оптималното функциониране на сложния организъм, наречен училище. Зад това се крие ежедневна разнообразна напрегната дейност, свързана с познаване и спазване на нормативни разпоредби от различни области на обществения живот, с разрешаване на разнородни проблеми като се започне от прозаични делнични неща като развалено кранче или течащ покрив, изслушване и обработване на сигнали за кълвач, който кълве брезата в двора на училището, майка с кученца в близост до оградата на училището, която е опасно агресивна към интереса, който проявяват децата, мине се през наблюдение и контрол върху образователния процес и се стигне до непрекъснатите проверки от множество контролни органи, контакти с институции, с родители, с Обществен съвет и други обществени органи за мониторинг над дейността на училището и още и още…
 
2. Какво Ви вдъхновява всеки работен ден ?
 
Може би всичко, което се съдържа в отговора на първия Ви въпрос. Дори и трудностите и предизвикателството да ги преодоляваш.
Случва се да изпитвам удовлетворение от съхраненото и сътвореното. Начално училище „Христо Ботев“ гр. Елин Пелин има своя специфична атмосфера, свой дух, свой облик и авторитет, които го правят добро място за обучение на малките ученици.
 
3. Днес, проблемите с които се сблъсквате са много. Кое е водещо във възпитанието на детето - семейството, училището, или и двете по равно?

Да, така е.
В закона за предучилищното и училищното образование е записано, че образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. Тези отговорни задачи не могат да бъдат изпълнени нито само от училището като институция, нито само от семейството. Нека не забравяме, че училището не може да реши семейните и социалните проблеми, съпътстващи ежедневието на всяко семейство. Партньорство, сътрудничество, взаимодействие, взаимно зачитане, единни изисквания са ключови думи, които, изпълнени със съдържание биха осигурили успех в сложната и трудна задача по образоването и изграждането на личности.
 
4. Повечето бързащи покрай училището млади хора са ваши възпитаници. Много от тях вече водят своите деца във вашето училище. Помните ли ги?

Трудно е да се запомнят по име и лице всички деца, преминали през училището за тридесет и седем години. Помня и разпознавам много от тях. Удоволствие и удовлетворение е когато младите родители идват да запишат детето си в „своето училище“. Ще ми се да вярвам, че училищният екип има определен успех в обединяване на ученици, учители, родители в една общност, заинтересована  както от това учениците да получават качествено образование, така и от запазване доброто име, авторитета и просперитета на училището.
 
5. Ако имате магическа пръчица, какво бихте променили в системата на българското образование веднага?

Сложна и дълга тема.
Може би бих намалила броя на децата и учениците в паралелките и групите при осигурено добро финансиране.

Интервюто подготви: Диана Димитрова 
 
Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!