Инвестиционни предложения

15.01.2021
Инвестиционно предложение от „Гама Тех" ЕООД за „Научно-производствен и битов комплекс", в ПИ № 035062, м. „Милковица", село Нови хан, община Елин Пелин, във връзка с водена в РИОСВ – София процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. УВЕДОМЛЕНИЕТърсене