Сигнали, мнения, предложения

Формуляр за сигнали, мнения и предложения

На основание чл. 111, ал. (4) от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме: "Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".


Моля попълнете формата по-долу, като в полето с надпис „Заглавие“ опишете естеството на сигнала и/или Вашето предложение.
Ако искате да ни изпратите запитване може да изпозвате формата:
Полетата обозначение със * са задължителни и трябва да бъдат попълнени

Търсене