Паметници на културата

Паметниците на културата, разположени на територията на общината са около 85 на брой. 

През територията на общината минава тъй нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище. На три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища. 

От Втората българска държава е запазена църквата "Свети Николай Чудотворец" в с. Столник. Край с. Елешница се намира и едноименния Елешнишкият манастир, в църквата му "Света Богородица" са запазени ценни стенописи от XVI и XIX век. В с. Доганово се намира най-старото килийно училище в селище от района (от 1835 г.). В с. Нови хан е запазена една стена от турския кервансарай /хан/, построен през XVII век. Сред останалите забележителности на общината са паметникът на загиналите край село Елешница, Ботеви четници, манастирът "Св. Димитър" край с. Габра от 1867 г. и Равнополския манастир "Св. 40 мъченици".

Елинпелинският край е едно от най-запазените средища на шопската етнокултурна общност - типичният твърд говор, белодрешното облекло, характерните народни танци, песни и хумор. Традициите на местното население намират своята ежегодна изява на Шопския празник в гр. Елин Пелин, който се провежда ежегодно от 1970 г. в дните след Великден, а пранествата започват от християнския празник Св. Дух.

Търсене