ПРОЕКТИ


03.10.2022
На 12 октомври  2022 г. (сряда) от 14:30 до 16:00 часа, в зала на Общински съвет в Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, гр. Елин Пелин екипът на ОИЦ-София ще проведе информационна среща. Ще бъдат презентирани условията за кандидатстване по отворени и предстоящи възможности за финансиране на проекти до края на 2022 година.

23.06.2022
На 27 юни 2022 г. (понеделник) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе изнесена приемна в община Елин Пелин (гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1).

10.05.2022
Община Елин Пелин ТЪРСИ ОТГОВОРЕН, УСМИХНАТ И ГОТОВ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЕКИП от детегледачи за Детски кът по проект: BG05M9OP001-1.096-0089-C01, „Обособяване на детски кът в сградата на Общинска администрация град Елин Пелин".

08.04.2022
На 06.04.2022 г. от 10:00 ч. в зала на Общински съвет - Елин Пелин, ет. 1 в сградата на Община Елин Пелин се проведе откриваща конференция по проект “ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE”,  по процедура BGCULTURE-2.001 Първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура”, Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

17.03.2022
Във връзка с изпълнение на проект «ЕЛИН ПЕЛИН 360 ° - КЪДЕТО ИСКАШ ДА ОСТАНЕШ ELIN PELIN 360 ° - THE PLACE TO BE», Община Елин Пелин организира Откриваща конференция на проекта.


Търсене