Стоян Стоянов

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

15 юли 2016

Интервю със Стоян Стоянов, заместник-кмет „Общинска собственост, транспорт и комуникации“

Г-н Стоянов е от с. Гара Елин Пелин. Той е завършил специалност транспортно строителство във ВНВТУ „Тодор Каблешков”, град София и има опит в изграждане на пречиствателни станции за питейна вода и за отпадни води, изграждане на водопроводна, канализационна, електрическа мрежа, строене и поддържане на пътна инфраструктура, контрол на СМР.  Новият заместник-кмет е заемал позиции като началник на жп участък в МК „Кремиковци”, като надзирател в местата за лишаване от свобода към Министерство на правосъдието и като инвеститорски контрол в строителната фирма, част от холдинг „Александров груп“, изградила комплекс „Сентрал парк“ в Побит камък. В продължение на 8 години – от 1978 до 1986 г., г-н Стоянов е сред музикантите на представителен духов оркестър „Стефан Стефанов“, с. Гара Елин Пелин. Той е семеен, с две деца.

 

Г-н Стоянов, вие сте на този пост от 28.06.2016 г. С какви очаквания пристъпихте към него?

Очакванията ми са свързани с това да се работи за хората в община Елин Пелин, без значение от техния статус, етническа или партийна принадлежност. Споделяйки това свое убеждение, очаквам и отсрещната страна също да бъде коректна. Когато нещо се направи, то трябва да бъде оценено, трябва да се пази и то най-вече от хората, за които е направено. Очаквам да се спазват законите и разпоредбите от двете страни – от администрацията, и от гражданите. Най-лесно се работи по правила, които са признати и уважавани от всички. Аз обичам народните мъдрости и в тази връзка смятам, че следната е много подходяща: „В кошера има мед, защото има ред“.

Какви бяха първите решения, които се наложи да вземете?

Решенията се взимат до голяма степен колективно. Има предложения, споделят се идеи, всеки от управленския екип дава мнение, изразява своята гледна точка и се стига до оптимално решение. Този процес е важен, тъй като всеки е специалист в дадена област и може да погледне нещата от своя ъгъл. Така решенията не са еднолични, а са резултат на обсъждане. Кметът на Общината се вслушва във всяко предложение, отворен е за нови идеи и взима под внимание мнението на хората от екипа си. Считам, че това е начинът да се вземе най-доброто, най-ефективното решение по даден въпрос.

Кои ще бъдат приоритетите на работата Ви в близките месеци? Маркирайте основните проблеми в областта на транспорта, комуникациите, общинската собственост на територията на нашата община?

В областта на транспорта направленията са няколко. Приоритет в близките месеци е да се подготви конкурс за избор на превозвач на мястото на фирмата, чийто договор е изтекъл и която понастоящем извършва превози въз основа на договор за спешни мерки със заповед на Областния управител. Предстои да обмислим и подготвим нова схема за превоза на учениците от населените места, където няма училища, за да сме готови за новата учебна година. Работи се и по изготвянето на нова транспортна схема на общината съвместно с КАТ и АПИ и в скоро време ще имаме нови пътни знаци и пътна сигнализация. Ще предприемем действия за включване на комплекс Сентрал парк в местната транспортна схема, за да не бъдат живущите там откъснати и да улесним ежедневното им придвижване до общинския център и населените места в общината. Относно комуникациите, там работата е в тясно сътрудничество с кметовете по места.

Излизайки от контекста на позицията заместник-кмет, има ли нерешими проблеми според Вас?

Вярвам, че стига да има воля, нерешими проблеми няма и от всяка ситуация може да бъде намерен изход. Всеки, който може да изложи разумни и непротиворечащи на закона аргументи по даден въпрос, трябва да бъде изслушан и неговото мнение да бъде взето под внимание, за да се стигне до решение на казуса.

Как бихте се определили – като екипен играч или като човек, който разчита предимно на себе си в професионален план?

Определено съм екипен играч. Всеки може да каже мнението си и решението се получава в дискусията. Професионалният и житейски опит на всеки от нас е различен и в процеса на обсъждане всеки може да научи нещо ново от другия. Това се постига само при добра работа в екип. Хората в общинското ръководство са експерти в областите си, мислещи и целеустремени, и съвместната работа в този контекст е много ценна.

Ако трябва да посочите българска община, чийто пример и добри практики бихте искал да следваме в областта на транспорта и комуникациите, то коя би била тя?

Не мога да кажа, че познавам отблизо много български общини. Определено обаче съм впечатлен от това, което е постигнато от Община Монтана. Имах възможността да бъда част от групата, която посети гр. Монтана през месец март тази година и ме порази това колко подреден е градът. Там личи, че е работено стратегически, не на парче, не за определени личности или партии, а с търсене на дългосрочен ефект за хората. Депото за битови отпадъци със сепарираща инсталация, пречиствателната станция, общинското предприятие за комунални услуги – всичко това са примери за успешна работа с дългосрочен ефект. Това е и моята цел – да се работи в дългосрочна перспектива за подобряване на стандарта и условията на живот в общината.


 1.   Стоян Стоянов - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 20.   инж. Георги Костов
 21.   инж. Богомил Бранков
 22.   Вяра Вучкова
 23.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 24.   Бойко Савов
 25.   Петя Златилова – с. Богданлия
 26.   Павел Канев - краевед
 27.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 28.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 29.   Ангел Бонев
 30.   Тодор Тодоров
 31.   Ели Цветанова
 32.   Симеона Попгеоргиева
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене