Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Уведомление за ОУПО
12.03.2019

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
25.06.2018

Във връзка с изработването на Общ устройствен план на Община Елин Пелин, предвид поставените срокове за приемане на същите планове до края на 2018 г. и предстоящи санкции за Общината в случай на неизпълнение на тези срокове, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед на Кмета с №466/21.06.2018 г. и Указания на Главния архитект, свързани със Заповедта.

 

                 1.  Заповед №466/21.06.2018 г. на Кмета на Общината

 

                 2. Указания за изработване на ПУП на Главния архитект

научете повече


Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!