Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Интервю с доц. Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин по повод Международния ден на младежта, 12 август

12 август е обявен за международен ден на младежта. Целта на този ден е да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на обществото. За пъри път той се отбелязва в България през 2007 година.

Доц. Симеонов, във Вашата автобиография има много научни титли, откъде черпихте мотивация през годините, за да постигнете всичко това?

В академичната ми кариера винаги ме е движело осъзнаването на факта, че знанието е сила и че само чрез него и чрез качествено образование може да се постигне успех.

Младите хора са бъдещето на България. Kак според Вас могат да бъдат стимулирани да останат в родината си и да бъдат удволетворени от професионалата си дейност?

Има много талантливи, будни, интелигентни момичета и момчета, които могат да постигнат и постигат много. Ние трябва да намерим начините, по които да ги насърчим да се развиват и да го правят в България. Трябва да се инвестира в децата и младите хора – в тяхното обучение, образование, квалификация, а постиженията им да получават адекватна оценка. Връзката на образованието ни с практиката е много важна. Ако я има, това дава увереност и самочуствие на младите хора.

Мисля, че това, което може да ги мотивира да останат в България и да разгърнат потенциала и уменията си тук, е ускорен икономически растеж, базиран на високите технологии, който би довел до по-високи доходи и адекватни социални плащания. Младите хора имат високотехнологични умения и трябва да им дадем поле за изява тук. Насърчаването на инвестициите в научноизследователска дейност, данъчните стимули за млади предприемачи, развитието и прилагането на нови продукти, услуги, технологии, маркетингови методи и пр. ще повиши дела на бързо развиващите се иновативни фирми – а именно те са средата за развитие и професионална изява на успешни млади хора. Нещата са комплексни. Друг аспект на проблема са социалната и образователна система, инфраструктурата, които също трябва да са на ниво, за да избере един млад човек да се развива в България, да създаде семейство и да отглежда децата си тук.

Г-н Николай Плещов е най-младият председател на общински съвет в страната, а е едва на 23 години. Наблюдава ли се тенденция все повече млади хора да работят в общинската администрация и да допринасят за благото на нашата община?

Да, такава тенденция има. Млади хора заемат ключови позиции и позиции на експерти в Общината. За мен е много важна и приемствеността. Младият човек носи енергията и устрема, носи новите идеи и познания, но за да бъде работата успешна, той трябва да се опре на опита и да извлече най-ценното от него.

От началото на следващата учебна година в професионалната гимназия  по керамика в с. Гара Елин Пелин ще бъде открита паралека с изучаване на компютърни технологии. Това какви перспективи за развитие би дало на младежите, които ще изберат новата паралелка?

За учебната 2016/2017 година в ПГ по керамика се открива паралелка „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“ след седми и осми клас. Общинското ръководство е убедено, че, за да се запази да се възроди учебното заведение, съвместно с ръководството и учителите от гимназията трябва да бъде дадена нова насока за развитието му, която да привлече в него млади хора. Идеята е учебната програма да бъде ориентирана към подготовка на специалисти за IT сектора. Това ще стимулира учениците да останат в общината вместо да пътуват, за да изучават търсените от тях специалности в други учебни заведения. Освен това, с такава стъпка ще можем да осигурим кадри за бизнеса, което от своя страна е предпоставка за привличане на инвестиции в района.

Какво ще пожелаете на младите хора в нашата община? Кои са ключовите качества, за да бъдат успешни?

Докато светът се променя с шеметна скорост, младите хора се оказват безценни партньори, които могат да помогнат за вземането на смислени решения. Пожелавам им да имат смелостта да говорят, да търсят трибуната и формите за това, а лидерите на всяко едно ниво да бъдат отворени да се вслушват в гласа им.

За да бъдат успешни младите хора трябва да бъдат непрестанно търсещи, да бъдат жадни за знание, да бъдат изследователи и да имат смелостта да експериментират.

Друго нещо, което аз считам за изключително важно и се радвам, че в община Елин Пелин го виждам живо и силно – това е запазването на българския дух. В този контекст пожелавам на младите да познават и съхраняват традициите и историята си, да се опират на българските ценности и да не губят идентичността си в този глобален модерен свят.


 1.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 20.   инж. Георги Костов
 21.   инж. Богомил Бранков
 22.   Вяра Вучкова
 23.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 24.   Бойко Савов
 25.   Петя Златилова – с. Богданлия
 26.   Павел Канев - краевед
 27.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 28.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 29.   Ангел Бонев
 30.   Тодор Тодоров
 31.   Стоян Стоянов
 32.   Ели Цветанова
 33.   Симеона Попгеоргиева
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене