Частен сектор

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04
СЕПТЕМВРИ 2021


Складов работник

 Ozone.bg продължава да се разраства и затова имаме нужда от нови попълнения.

Търсиш сигурност на работното място, сплотен екип и неограничени възможности за професионално развитие?
Тогава можеш да се присъединиш към семeйството ни, ако си готов да бъдеш новия ни Складов работник и да изпълняваш следните задължения:
 • Обработка, изписване, опаковане и подготовка за експедиция на поръчки;
 • Приемане и подреждане на стоката в склада;
 • Инвентаризиране на складовата наличност.
Основните изисквания, които имаме към теб, са:
 • Умение за работа в екип, лоялност;
 • Високо ниво на организираност, прецизност, способност за работа под напрежение;
 • Опит на подобна позиция е предимство.
От нас можеш да очакваш:
 • Стартова работна заплата 1200лв./1300лв. в зависимост от позицията;
 • Ръст на заплатата спрямо представянето и постигнатите резултати;
 • Допълнителни бонуси по време на кампании и извънредни натоварвания;
 • Осигурена храна по време на работа; 
 • Възможност за развитие в структурата на компанията;
 • Гъвкаво работно време;
 • Multisport карта на преференциална цена за достъп до стотици обекти за спорт и релакс в страната;
 • Специални цени и отстъпки за пазаруване от сайта на Ozone.bg, Baby.bg и PCStore.
Ако искаш да станеш част от екипа на ни, кандидатствай при нас, като изпратиш актуална автобиография: jobs@ozone.bg, обади се на телефон +359 882 476 721 или ела на място в с. гара Елин Пелин, Логистична база Ozone.bg.


АВГУСТ 2021


Contract Execution Expert
/ Специалист Търговско Изпълнение

Integra Plastics AD is one of the most modern plastics recycling companies in Europe, producing high-quality PCR resins, with a production facility located in Elin Pelin region. The company is looking for an experienced contract execution specialist to bolster its trading operations.

Job Responsibilities
*Generate and execute trading contracts, both domestic and import/export, by maintaining written/oral correspondence with suppliers, buyers, storage, logistics and service providers;
*General administrative duties;
*Database management: uploading documents, creating new records for contracts and services and calculating payments;
*Reconcile stocks, quality and payables/receivables on a daily basis;
*Keep track of inventories from a quantity and quality stand point;
*Maintain/coordinate movement of the goods with logistics department and trade counterparties;
* Knowledge of Import, Export and intra-community regulations;
*Close coloration within the other departments: Accounting, Logistics, Trading desk, Legal & Risk.
*Keeps communication and providing necessary support in relation with other departments: Accounting department, Logistics, Trading desk, etc.

Necessary Skill / Experience
*1+ years previous experience in a similar position in a production, trading or logistics company, accounting or financial services company
*Excellent communication and analytical skills
*Solid time management skills and good ability to prioritize
*Familiarity with basic accounting and documentary tasks, able to issue invoices, work with contracta, etc.
*Excellent computer skills for word processing, spreadsheet creation, etc.
*Ability to organize and maintain files and records, ensuring they remain updated and are easily accessible
*Good command of English (minimum of B1-B2).

Employment terms
• Workplace Area - Elin Pelin, Bulgaria, company transport from Sofia available
• Standard working Hours: 9:00-18:00 (Mon - Fri)
• Attractive remuneration package

All applications will be considered under the terms and conditions of confidentiality in accordance with the regulations of personal data protection code.

Ако проявявате интерес, моля кандидатствайте ТУК или изпратете имейл с вашето CV до k.shellabear@oliva.bg

***

СКЛАДОВ РАБОТНИК, ТРАНЗИТЕН СКЛАД / КРОСДОК
в склада на "ГЕБРЮДЕР ВАЙС" ЕООД, с. Мусачево
ЮНИ 2021

СКЛАДОВ РАБОТНИК, СЕКТОР "ЕКСПЕДИЦИЯ"
в Централен склад на BILLA България, с. Столник


СКЛАДОВ РАБОТНИК в сектор "Експедиция"

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Коректност в трудовите отношения;
- Мотивиращо възнаграждение - от 1100 до 1300 лева брутно възнаграждение;
- Осигурен обяд;
- Възможности за професионално развитие;
- Допълнителни придобивки - допълнително здравно осигуряване, подновяване на лична здравна книжка, мултиспорт карта на преференциална цена, стартов пакет при раждане на дете;
- Гъвкаво работно време.

ДОСТАТЪЧНО Е ДА ИМАШ:
- Прецизност, отговорност и съвестно отношение към работата;
- Възможност за работа в среда под температурен режим (охладена логистика);
- Способност за организиране на работата по приоритети;
- Умения за работа в екип;
- Добри комуникативни умения;
- Възможност за работа на смени - втора / нощна смяна.

КАТО ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ, ЩЕ ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ:
- Осъществяване на контрол при товарене на камионите на изходящата от склада стока (качествено и количествено);
- Физическа проверка на подготвените за експедиция палета;
- Контрол на чистота и температура в товарното помещение;
- Отговорност за начина на подредба на палетите в товарното помещение според температурния режим на стоките;
- Пломбиране на камионите;
- Следене за спазване на правилника за вътрешния трудов ред;
- Eфективна и безопасна работа с техниката в склада.

Ако проявявате интерес, моля свържете на телефон 0877489656 с Красимира Славчева
Бизнес партньор „Човешки ресурси“


МАЙ 2021


НОВА обява за работа в "Доландия България" ЕООД за длъжност „Машинен оператор".
▶ Телефон за контакт: 02 870 42 76, имейл: dhollandia@dhollandia.bg


***

         Специалист Качествен контрол – свежи храни "Млечни продукти"

"Билла България" ЕООД, част от REWE Group, е една от най-динамично развиващите се търговски вериги в Европа. Наша цел е да доставяме разнообразни, свежи и висококачествени продукти – само най-доброто за нашите клиенти!

За нашия Централен склад, с. Столник, търсим мотивирана и динамична личност, която да се присъедини към екипа ни на позицията:

Основни задължения:

-----------------------------------

- Осъществяване на входящ контрол при прием на храни (окачествяване - сензорен анализ, етикетировка, цялост на опаковки, проверка на документи за произход и други)

- Ефективна комуникация с всички отдели по установен ред;

- Ежедневно съставяне, архивиране и изпращане на необходимата информация за възникнали несъответствия при входящ контрол към съответните засегнати отдели;

- Контрол върху организацията и практическо осъществяване на дейностите по почистване и дезинфекция в зоните за входящ контрол и в складовата зона;

 

Нашето предложение:

--------------------------------

- Осигурен транспорт от гр. София и обратно по определен маршрут;

- Въвеждащо обучение и активно менторство.

- Възможност за придобиване на ценни знания и умения в търговията с бързооборотни стоки;

- Коректност в трудовите отношения;

- Мотивиращо възнаграждение;

- Осигурена храна;

- Допълнително здравно осигуряване;

- Подновяване на „ Лична здравна книжка;

- Участие в различни видове обучения.

Нашите изисквания:

------------------------------------

- Завършено образование (хранително-вкусова промишленост) е предимство;

- Висока мотивация, способност за работа в динамична среда, поемане на натоварване и лична ангажираност;

- Прецизност, точност и съвестно отношение към работата;

- Добри организационни, комуникативни и междуличностни умения;

- Способност да организира работата си по приоритети;

- Умение за работа в екип;

- Умение за справяне с конфликтни ситуации;

- Копютърни умения - работа с MS Office;

- Владеене на немски и/или английски език - предимство.

 

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на имейл: K.Slavcheva@billa.bg

Ще се свържем с всички кандидати одобрени по документи.

 

МАРТ 2021

 

О Б Я В Л Е Н И Е

МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД, адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32 на основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 19 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ “СКИН СИСТЕМС” ЕООД и Заповед №73/08.03.2021 г. на Управителя  на болницата:

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

за длъжностите: “Началник отделение по физикална и рехабилитационна медицина”, “Началник отделение по образна диагностика”, “Началник патолого-анатомична лаборатория” и “Началник микробиологична лаборатория” в структурата на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД със срок на заемане на длъжността 3 години при следните условия:  

І. Конкурсът ще се проведе на два етапа:

 1. Първи етап – допускане до участие на кандидати, които да отговарят на  следните задължителни изисквания:

а) Кандидатът трябва да притежава минимална образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Медицина”, със свидетелство за призната специалност по профила, за който кандидатства.

б) Кандидатът трябва да има минимум 10 /десет/ години трудов стаж като лекар и не по-малко от 5 години по съответната медицинска специалност.

 1. Втори етап, на който участват само допуснатите до него кандидати, отговарящи на горепосочените изисквания, да се проведе под  формата на събеседване с назначена за целта конкурсна комисия. Класирането на кандидатите да се извърши след поставяне на оценка от членовете на комисията по шестобалната система. Получилите оценка под 4,50 не се класират.

ІІ. Кандидатите за участие в конкурса следва да представят следните документи:

 1. Заявление за участие в конкурса по образец съгласно приложение №3 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 2. Декларация за липса на несъвместимост по образец съгласно приложение №4 от Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжност в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД;
 3. Копие от диплома за завършено висше образование;
 4. Копие от свидетелство за призната специалност;
 5. Документ, удостоверяващ трудов стаж по специалността придобит след завършване на изискуемото образование (Копие от трудова книжка);
 6. Професионална автобиография;
 7. Документ за членство в БЛС.

ІІІ. Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 ч. на 19.04.202г. в  МБАЛ “Скин Системс” ЕООД с адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

Документите се подават лично от кандидатите или от упълномощено от тях лице, което представи изрично нотариално заверено пълномощно.

Документите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се посочва:  

Подател: име и фамилия на кандидата и адрес за кореспонденция;

Получател: МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, „За участие в конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА”, „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”,  „НАЧАЛНИК НА ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ” и „НАЧАЛНИК НА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ”.

При подаване на документите на всеки кандидат се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Резултатите от първият етап - списък с  допуснатите  кандидати ще бъде обявен от назначена комисия  за допускане на кандидатите на видно място в сградата  на МБАЛ “Скин Системс” ЕООД на 20.04.2021 г.

Събеседването с допуснатите до участие кандидати да се проведе на 23.04.2021 г. от 10.00 ч. в МБАЛ “Скин Системс” ЕООД от назначена за целта Комисия за провеждане на конкурса.

VІ. Резултатите от конкурса ще бъдат съобщени на участниците, в тридневен срок от провеждането му.

VІІ. Трудовите правоотношения с класираните на първо място кандидати ще се уреждат по реда на  чл. 96 от КТ.

  В срок до 15.30 часа на 19.04.202г. кандидатите за участие в конкурса по тяхно писмено искане могат да получат информация относно дейността и структурата на лечебното заведение от МБАЛ “Скин Системс” ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ №32.

 Телефон за информация: 0894 44 10 80

***

„БЕРС Лоджистикс“ ООД
обявяват свободни работни позиции в Логистична база, до с. Мусачево

 • Складови служители - Пикъри за окомплектоване на заявки с хранителни продукти                         

✅ Работно време: 5-дневна работна седмица;

✅ Заплащане над 1000 лв.

✅ Местоположението е подбалкански път 4-ти км, с. Мусачево

 • Водач на високоповдигач – Ричтракър

🆙 Предишен опит е необходим;

🆙 Изисква се бързина и качество на работа;

🆙 Лоялност и желание за постигане на високи резултати;