Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения

Инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеологичн център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“, в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин
26.10.2020

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. гара Елин Пелин, по улици „Синанец" между о.т. 77 и о.т. 86 и „Кирил и Методий" между о.т. 64 и о.т. 75
23.10.2020

Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Нови хан, северно от улици „Васил Левски" между о.т. 22 и о.т. 73 и „Пловдивско шосе" между о.т. 73 и о.т. 108
23.10.2020

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. гара Елин Пелин, северно от улици „Хан Крум" между о.т. 99 и о.т. 105, „Лесновска" между о.т. 48 и о.т. 60 и ул. „15-та", с изключение на улици „Синанец" между о.т. 77 и о.т. 86 и „Кирил и Методий" между о.т. 64 и о.т. 75
23.10.2020

Съобщение по чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите
06.10.2020

Изграждане на тръбен кладенец с дълбочина 70 м. за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на складова и логистична база“, в поземлен имот с идентификатор 27303.58.75, м. „Селището“, гр. Елин Пелин
24.09.2020

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!