Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи

Проект за промяна на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "БКД - ЕЛИН ПЕЛИН" към Община Елин Пелин
18.02.2020
Докладът, мотивите и Проектът за промяна на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "БКД - ЕЛИН ПЕЛИН" към Община Елин Пелин, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Проект на Наредба за управление на земните маси на територията на Oбщина Елин Пелин
24.01.2020
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.01.2020 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на Наредба за управление на земните маси на територията на Oбщина Елин Пелин.

Проект на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане на общински жилища
24.01.2020
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.01.2020 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на Наредба за реда и условията за управление и разпореждане на общински жилища.

Правилник за еднократно стимулиране на деца с изявени дарби от Община Елин Пелин
24.01.2020
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.01.2020 г. за предложения и становища по Предложението, Мотивите и Проекта на Правилник за еднократно стимулиране на деца с изявени дарби от Община Елин Пелин.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елин Пелин
20.12.2019

ПРОЕКТ за промяна на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин
19.12.2019
Докладът, мотивите и Проектът за Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в Община Елин Пелин, приет с Решение №398 по Протокол №20/26.01.2017 г. на Общински съвет Елин Пелин, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!