Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи

ПРОЕКТ за разширяване на ценоразписа на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“към Община Елин Пелин, свързан с предоставянето на нова услуга на физически и юридически лица
24.05.2020
Докладът, мотивите и Проектът за разширяване на ценоразписа на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ към Община Елин Пелин, свързан с предоставянето на нова услуга на физически и юридически лица, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

ПРОЕКТ Оптимизация на числеността на Общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ към Община Елин Пелин по отношение на развиване на дейности свързани с поддръжка и изграждане на ново улично осветление на територията на общината
24.05.2020
Докладът, мотивите и Проектът за оптимизация на числеността на ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ към Община Елин Пелин по отношение на развиване на дейности свързани с поддръжка и изграждане на ново улично осветление на територията на община Елин Пелин, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елин Пелин
27.04.2020

Проект за промяна на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "БКД - ЕЛИН ПЕЛИН" към Община Елин Пелин
18.02.2020
Докладът, мотивите и Проектът за промяна на правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "БКД - ЕЛИН ПЕЛИН" към Община Елин Пелин, се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Проект на Наредба за управление на земните маси на територията на Oбщина Елин Пелин
24.01.2020
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.01.2020 г. за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта на Наредба за управление на земните маси на територията на Oбщина Елин Пелин.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!