Проекти на нормативни документи24.03.2023
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 24.03.2023 г. за предложения и становища по Доклада, Мотивите и Проекта на Наредба за изменение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.

Търсене