Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Добре дошли
Новини
06.08.2020
Ремонт на читалище НЧ "Христо Ботев", с. Богданлия

05.08.2020
График за денонощни дежурства по ЗГ за осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяване и гасене на пожари в горски фонд ГСУ "Витиня"

03.08.2020
Подписан е договор за изграждане на пречиствателна станция и водопровед в с. Равно поле

17.07.2020
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 23.07.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.

19.06.2020
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 26.06.2020г. /петък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин.

22.05.2020
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 28.05.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин

02.07.2020
График за заседанията на постоянните комисиите през м. Юли 2020г.

03.06.2020
График за заседанията на постоянните комисиите през м. Юни 2020г.

30.04.2020
График за заседанията на постоянните комисиите през м. Май 2020г.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!