Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Добре дошли
Новини
27.10.2020
Доброволци почистиха 5 км отсечка от главния път до село Крушовица
По традиция от 2016 г. кметският наместник на село Крушовица, заедно с жители и собственици на имоти от селото, два пъти през годината извършват основно почистване на общинския път от разклона на Цариградско шосе до входа на селото с дължина от 5 км.

26.10.2020
Предложение за отмяна на Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №553 по Протокол №19/10.02.2005 г. на Общински съвет – Елин Пелин и изменена с Решение №1243 по Протокол №47/16.12.2010 г. и приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.10.2020 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект за приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин.

26.10.2020
ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №867 по Протокол №35/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елин Пелин, изм. и доп. с Решение №1052 по Протокол №41/25.10.18 г. на Общински съвет - Елин Пелин; изм. и доп. с Решение №1111 по Протокол №44/31.01.19 г. на Общински съвет - Елин Пелин; актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.19 г. на АССО по дело №1119/2018 г., влязло в сила на 09.02.2019 г.; актуализирана, съгласно Решение №209/20.02.20 г. на АССО по дело №1380/2019 г., влязло в сила на 13.03.2020 г.
Докладът, мотивите и Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

23.10.2020
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 29.10.2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин

18.09.2020
Провеждане на редовно заседание на ОбС-Елин Пелин на 24.09.2020г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Елин Пелин

21.08.2020
Провеждане на неприсъствено заседание на ОбС-Елин Пелин на 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа

01.10.2020
График за заседанията на постоянните комисиите през м. октомври 2020 г.

31.08.2020
График за заседанията на постоянните комисиите през м. септември 2020 г.

02.07.2020
График за заседанията на постоянните комисиите през м. юли 2020г.

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!