Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

„Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи на обект: „Основен ремонт на горски пътища на територията на община Елин Пелин"
12.06.2020

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
11.06.2020

Доставка на специален автомобил – автовишка за нуждите на Община Елин Пелин
11.06.2020

Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и извозване за нуждите на Община Елин Пелин
11.06.2020

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска и общинска транспортна схема
09.06.2020

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин
09.06.2020

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!