Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин". Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец" в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 1+400)
12.03.2020

Провеждане на пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с проектно предложение с наименование: „Дейности по опазване на горските територии на Община Елин Пелин"
06.03.2020

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска и общинска транспортна схема
28.02.2020

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. гара Елин Пелин, община Елин Пелин"
12.02.2020

Упражняване на независим строителен надзор по време на строителството за обект: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура - СУ "Васил Левски" - гр. Елин Пелин"
12.02.2020

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин". Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец" в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 1+400)
04.02.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!