Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
11.06.2020

Доставка на специален автомобил – автовишка за нуждите на Община Елин Пелин
11.06.2020

Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и извозване за нуждите на Община Елин Пелин
11.06.2020

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска и общинска транспортна схема
09.06.2020

Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин
09.06.2020

„СМР ПО ОБЩИНСКАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН"
08.06.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!