Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения

Обявление за образувано дело №561/2020г. на Административен съд София област против Решение №31 по Протокол №4 от 30.12.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин
07.07.2020

Обявление за оспорено Решение №18 по Протокол №3/12.12.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин пред Административен съд-София област с жалба от Румяна Младенова-Бонева.
09.01.2020

Обявление за оспорено пред Административен съд София област Решение №1179 по Протокол №48/18.04.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин
13.05.2019

ОБЯВЛЕНИЕ за оспорено пред АССО Решение №972 по Протокол №38/28.06.2018г. на ОбС-Елин Пелин.
18.07.2018

Обявление за оспорени разпоредби от Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №320/30.09.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин
22.06.2018

Обявление за образувано дело № 177/2018г. в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
02.04.2018

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!