Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №13/27.08.2020г. от неприсъствено заседание на ОбСЕП - №229 и №230
28.08.2020

Решения по Протокол №12/23.07.2020г. на ОбСЕП - от №201 до №228 вкл.
28.07.2020

Решения по Протокол №11/26.06.2020г. на ОбСЕП - от №173 до №200 вкл.
02.07.2020

Решения по Протокол №10/28.05.2020г. на ОбСЕП - от №150 до №172 вкл.
03.06.2020

Решения по Протокол №9/27.04.2020г. на ОбСЕП - от №128 до №149 вкл.
29.04.2020

Решения по Протокол №8/26.03.2020г. на ОбСЕП - от №93 до №127 вкл.
30.03.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!