Отпадъци


31.05.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец юни 2021 г. Биоразградимите отпадъци, строителните отпадъци, гумите и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефон: 0893 442 965 до 15:00 ч. на предходния ден.

29.04.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през май 2021 г. Биоразградимите отпадъци, строителните отпадъци, гумите и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефон: 0893 442 965 до 15:00 ч. на предходния ден.

30.03.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през април 2021 г., изпълняващ се на седмична база от сметосъбиращия камион на ОП „БКД - Елин Пелин”.

24.02.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през март 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие „БКД - Елин Пелин”.

27.01.2021
Приложено може да видите графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през февруари 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".


Търсене