Отпадъци


24.02.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през март 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие „БКД - Елин Пелин”.

27.01.2021
Приложено може да видите графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през февруари 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".


04.01.2021
Чрез включването на доброволци, семейства и домакинства в проекта Община Елин Пелин прилага на практика концепцията за екологосъобразното управление на отпадъците, генерирани на територията на общината. Успешното разширяване на пилотния проект за разделно събиране на биораградими отпадъци, гуми, строителни отпадъци, текстил, пластмаса, хартия и стъкло е следващата стъпка в нейната реализация.

11.12.2020
Приложено може да видите график за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през декември 2020 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".


Търсене