Отпадъци

29.07.2021
Настоящата информация за обработката на отпадъците в община Елин Пелин се публикува съгласно чл. 19 от ЗУО до всички заинтересовани физически и юридически лица.

30.06.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. юли 2021 г., изпълняващ се на седмична база от сметосъбиращия камион на ОП „БКД - Елин Пелин”.

31.05.2021
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец юни 2021 г. Биоразградимите отпадъци, строителните отпадъци, гумите и текстила ще се извозват само след предварителна заявка, подадена на телефон: 0893 442 965 до 15:00 ч. на предходния ден.

Търсене