Отпадъци


30.06.2022
Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. юли 2022 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

31.05.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през месец юни 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

29.04.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. май 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

31.03.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. април 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

28.02.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. март 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

31.01.2022
Публикуваме графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. февруари 2022 г., изпълняващ се на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".

Търсене