Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Вътрешни правила

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
06.02.2017

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на Община Елин Пелин
28.12.2016

Правила за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Елин Пелин
27.05.2015

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в община Елин Пелин
03.03.2015

Вътрешни правила за реда за разглеждане на предложения и сигнали, подадени до община Елин Пелин
03.03.2015

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки
03.03.2015

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!