Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“

Дата на публикуване: 25.03.2019 15:54

    През 2016 г. в гр. Елин Пелин отваря врати първия по рода си у нас Ситуационен център. Той поддържа постоянно видеонаблюдение в града, обезпечава комуникациите при евентуално бедствие, а към него работи и доброволчески екип, закален вече в няколко кризисни ситуации в страната.

    На пръв поглед ситуационният център в гр. Елин Пелин изглежда като малка стая, пълна с монитори. На практика обаче, от там се осъществява видеонаблюдение на близо 80% от територията на гр. Елин Пелин, което дава и своите резултати. Видеонаблюдението е основна функция на центъра, но при възникнали бедствия той се превръща автоматично в координационен център за реакция при кризи.

    След поредното посегателство на сцената в парка и необоснованите обвинения и съмнения за съществуването му, се срещнахме с ръководителя на пректа г-н Георги Пиперков, за да разберем какво точно се върши в ситуационния център в гр. Елин Пелин.
 
  1. Г-н Пиперков, от кога се осъществява видеонаблюдението в община Елин Пелин?
    Видеонаблюдението в общината беше изградено през 2016 г. Мисля, че няма нужда подробно да се мотивирам, колко нужно е то за всяко населено място и какви ползи има от него, понеже днес на всеки е ясно. Откриването на така нареченият Ситуационнен център беше силно медийно отразено и за моя изненада стана ясно, че за съжаление видеонаблюденето в общините в България е доста слабо развито. Нашата община стана „добрият пример” в това направление. Освен това сме една от малкото общини, които са свързали видеонаблюдението си с доброволческия отряд към общината. Създадена е многокомпонентна система за сигурност, състояща се от отряд, машини и техника за бедствия и аварии, датчици и камери за следене на критичната инфраструктура. Тези действия направиха общината ни „образец“ в тази сфера.

    Често бяхме набеждавани, особено в началото, за това, че правим PR и едва ли не това е основната цел на системата. Това провокира нашите дейности да не се отразяват активно в социалните мрежи и местните медии, да не се дава гласност. Мълчим и работим!
  1. С колко камери разполагате в момента на територията на общината?
    В момента на територията на община Елин Пелин има поставени 150 камери. Камерите, които се намират на входно-изходните артерии на града, са снабдени със софтуер за разпознаване на автомобилни номера. Този софтуер сам по себе си беше и е една от иновациите. Освен софтуера, при нас различното от стандартно приетият метод на градско видеонаблюдение е това, че се извършва активен мониторинг. Това позволява  последстващо преглеждане на камерите и изясняване на даден проблем или инцидент. Превенцията му в реално време, позволява също така да се използва и за контрол на различните дейности, извършвани на територията на общината – снегопочистване, сметоизвозване, контрол на линиите на общественият транспорт и много други.
  1. Осъществявате постоянно наблюдение… Фрапиращи ли са нещата, на които ставате свидетели ежедневно?
     Наблюдавайки камерите, ставаме свидетели на много действия от страна на гражданите, които меко казано са неморални и моето лично мнение е,  че те трябва да се показват. В началото на пускането на системата в експлатация, предложих на Община Елин Пелин да направим т.нар. „стена на срама”.  Място в сайта на Общината, където да качваме тези действия на гражданите, които не само са противозаконни, но и са неморални и недопустими, какъвто беше и последният случай с момчетата, разрушаващи сцената в парка. Много родители изобщо не допускат, че тяхното дете е способно на това. Г-н Ивайло Симеонов обаче не прие идеята, защото не негативизмът е важен, а добрият пример. Всекидневно сме заливани с лоши новини. Това ни смачква и губим вяра в доброто. Не бива да го допускаме.
  1. Тази случка и последвалият интерес в социалните медии провокира това интервю. Обиждат ли Ви обвиненията, че не вършите никаква работа? Всъщност какви са ползите от Ситуационен център в гр. Елин Пелин?
      Съгласен съм. Трябва да хвърлим повече светлина върху това което правим, както и да направим един вид отчет на дейността си, като по този начин разкрием ползите от видеонаблюдението, като инвестиция от страна на данъкоплатците.

    Ползите можем условно да разделим на няколко  вида. Първият вид е финансовата полза - това са спестените пари от страна на Община Елин Пелин след изграждането на видеонабюдението. През 2016 г. Общината имаше разходи за заплати на хора, които бяха наети да охраняват обществени места – градския стадион, ПУЦ, градски пазар и др. Това е изключително неефективно и най-вече много скъпо. Сам човек не може да е навсякъде и да види всичко. Докато камерата винаги „гледа“. След изграждането на системата за видеонаблюдение, тези разходи отпаднаха. Охраната на детските градини – набезите в тях бяха почти ежедневни. Нееднократно се налагаше да бъдат отстранявани щети, за които се изразходваха доста бюджетни средства. Като пример ще дам детската градина в с. Габра, която многократно беше разбивана и възстановявана с пари от Общината. Също така градският стадион беше буквално всекидневно разбиван и оставян без скамейки и врати. Централната градска част, също не бе подмината от вандализма. С изграждането на Центъра за видеонаблюдение, щетите са намелели с 90% на гореспоменатите места.

     Сцената в градският парк е типичен пример за ползите отвидеоконтрола. През 2018 г. беше нарушена целостта на фасадата и ние своевременно реагирахме. Предадохме видео материалите по случая на действащото РУ в гр. Елин Пелин. Те от своя страна откриха родителите на извършителите. Резултата беше  на лице - сцената беше поправена.

     Вторият вид ползи са така наречените непреки ползи, а именно - от изграждането на видеонаблюдението до сега се вижда 30% увеличаване на разкриваемостта на престъпленията. Заслуга за това също имат и полицаите от РУ, които подобриха работата си, благодарение на Центъра за видеонаблюдение. Регистрираните противообществени прояви също са намелели процентно. В този ред на мисли искам да спомена, че центърът и местното РУ работят много добре съвместно, а доказателство за това са големият брой протоколи и записи, предадени по надлежният ред от нас на полицията, за да послужат като доказателствен материал. Спокойно мога да кажа, че кординацията между Община Елин Пелин, Центъра за видеонаблюдение и РУ в частност, може да се дава за пример – има само положителни резултати.
  1. Разбрахме, че работите много добре на местно ниво. С кого още работите?
    Освен съвместни дейности с местното РУ на полицията, често оказваме съдействие и на различни отдели, които са част от системата на Националната полиция. В много от случаите СДВР използва нашата система за оперативни разработки. Отдел „Издирвания” към МВР също се е обръщал към нас с искане за предоставяне на информация. Всичко това е документирано и нормативно издържано и аз го отчитам като косвено допълнение към системата.
  1. И за последно - чувствате ли се полезни?
     Спокойно можем да кажем, че при изграждане на една такава система, чувството за сигурност, като основна потребност на хората се повишава. Това ни прави полезни. Наблюдава  се подобряване и на съмосъзнанието на хората. Много хора си казват - „Тук може да ме снимат, няма да си изхвърлям боклука”. С публикуване на клипове, като този със сцената в парка, се показва на подрастващите, че техните действия имат последствия и се наблюдават. По този начин се формира  чувство за отговорност.

     И като обобщение бих искал да кажа, че отговорността за облика на нашия град, за сигурността, чистотата и реда, сме отговорни ние като граждани. Абсолютно подкрепям г-н Ивайло Симеонов, че не можем и не трябва да слагаме камера на всеки метър. Трябва да променим съзнанието си и да обърнем енергията си от деградивна в градивна посока. Най-важно е да възпитаваме в децата си ценности и морал. Хората, системата за видео наблюдение, полицията, всички ние сме заинтересовани да подобрим сигурността и битуването си. Нека да не забряваме, че сигурността е една от първичните необходимости за нормалното съществуване на човек и е мерило за стандарта на живот.
 
Благодаря Ви за това интервю, г-н Пиперков. Желая ползотворна и спокойна работа!
 
Интервюто изготви: Диана Димитрова