Общинска Администрация


18.08.2021
Документите се приемат до 17.00 часа на 15.09.2021 г. в сградата на Община Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, Център за админиастративно обслужване.


13.08.2021
Срок за подаване на документите за участие: Всеки работен ден между 9:00-12:00ч. и 13:00-16:00ч., в сградата на Община Елин Пелин - гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” №1, Център за административно обслужване (ЦАО), не по-рано от 10 дни и не по-късно от 14 дни от публикуване на обявата за откриване на процедурата.

18.06.2021
Документите се приемат до 17.00 часа на 02.07.2021 година в сградата на Община Елин Пелин,пл. „Независимост“ № 1, Център за административно обслужване.Търсене