Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие "БКД-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, изменен с Решение №101/26.03.2020 г. на ОбСЕП
30.03.2020

Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Елин Пелин в търговските дружества, в които е едноличен собственик на капитала, съдружник или акционер, приета с Решение №106/26.03.2020 г. на ОбСЕП
30.03.2020

Наредба за управление на земните маси на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №59 по Протокол №6 от 27.02.2020г. на Общински съвет-Елин Пелин.
05.03.2020

Обявление за образувано дело №182/2020г. на Административен съд София област срещу разпоредбите на чл.3, ал.1, т.6 и т.7 от Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин.
28.02.2020

Доклад и мотиви относно приемане на Наредба за реда и условията за упражняване правата на Община Елин Пелин в търговските дружества, в които е едноличен собственик на капитала, съдружник или акционер.
24.02.2020

Доклад за изменение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин, приет с Решение №676 от 28.09.2017г. на ОбСЕП
20.02.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!