Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Кметове на кметства

 

/гара/ Елин Пелин:

Вяра Вучкова

Кмет

адрес: с. /гара/ Елин Пелин, ул. "Левски" №1, ПК 2109

email: kmet.garaelinpelin@gmail.com

тел.: 0893 441 423

тел.: 0725 61 360


Богданлия
:

Стефанка Тодорова

Кметски наместник

адрес: с. Богданлия, ПК 2116

тел.: 0893 441 430

email: kmet.bogdanliya@gmail.com


Габра
:

Андрей Станчев Пенчев

Кмет

адрес: с. Габра, ул. "Христо Ботев" №25, ПК 2112

тел.: 071506 777
тел.: 0893 442 968

еmail: kmet.gabra@gmail.com


Голема Раковица
:

Александър Нешев

Кмет

адрес: с. Голема Раковица, ПК 2113

тел.: 071587 230
тел.: 0893 441 421
email: kmet.golemarakovitsa@gmail.com


Григорево
:

Мариан Венков

Кмет

адрес: с. Григорево, ПК 2108

тел.: 0725 60216
email: kmet.grigorevo@gmail.com


Доганово
:

Димитър Кирилов Спасов

Кмет

адрес: с. Доганово, ПК 2115

тел.: 07158 2111
тел.: 0893 441 428

email: kmet.doganovo@gmail.com


Елешница
:

Кристалина Иванова

Кметски наместник

адрес: с. Елешница, ПК 2125

тел.: 07150 2220

email: kmet.eleshnitsa@gmail.com

 

Караполци:

Ангел Бонев

Кметски наместник

адрес: с. Караполци, ПК 2118
тел.: 07158 2131

email: kmet.karapoltsi@gmail.com


Крушовица:

Нели Николова-Паскова

Кметски наместник

адрес: с. Крушовица, ПК 2060

тел.: 07150 6835

email: kmet.krushovitsa@gmail.com

Лесново
:

Стоян Цветков Зарчов

Кмет

адрес: с. Лесново, ул. "Втора" №14, ПК 2119

тел.: 07155 2278

email: kmet.lesnovo@gmail.com


Мусачево
:

Милиян Илиев Илиев

Кмет

адрес: с. Мусачево ул. "Възраждане" №1, ПК 2139

GSM: 0893 441 422, 0899 997 723

тел.: 0725 602 17

email: kmet.musachevo@gmail.com


Нови хан
:

Александър Стоичков

Кмет

адрес: с. Нови хан, ул. "Пловдивско шосе" №36, ПК 2110  

тел.: 0725 66 653

еmail: kmet.novihan@gmail.com

 

Огняново:

Евгени Александров Генев

Кметски наместник

адрес: с. Огняново, ПК 2117

тел.: 07158 2090
тел.: 0893 441 432

email: kmet.ognyanovo@gmail.com


Петково
:

Борислав Стойчев

Кмет

aдрес: с. Петково, ПК 2111

тел.: 0725 60 339
тел.: 0893 441 425

email: kmet.petkovo@gmail.com


Потоп:

Владимир Бонев

Кметски наместник
Адрес: с. Потоп, ПК 2127

тел.: 07150 2330
тел.: 0893 441 429

email: kmet.potop@gmail.com


Равно поле:

Григор Господинов

Кмет

адрес: с. Равно поле ул. "Равнополска пролет" №28, ПК 2129

тел.: 07156 2011
технически сътрудник Юлияна Стоилова - тел.: 0893 441 494

email: kmet.ravnopole@gmail.com


Столник
:

Илиян Бонев Милатинов

Кмет

адрес: с. Столник, ПК 2134

тел.: 07154 2320

email: kmet.stolnik@gmail.com


Чурек
:

Татяна Михайлова

Кметски наместник

адрес: с. Чурек, ПК 2126

тел.: 07150 5220

email: kmet.churek@gmail.com

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!