Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Кметове на кметства

 

Гара Елин Пелин:

Вяра Вучкова

Кмет

ул.”Левски” № 1 ПК 2109

email: kmet.garaelinpelin@gmail.com

GSM: +359 893 441423

тел.:  0725 / 61 360


Богданлия
:

Стефанка Тодорова

Кметски наместник

адрес: с. Богданлия, ПК 2116

тел.: 0893 441430

email: kmet.bogdanliya@gmail.com


Габра
:

Андрей Станчев Пенчев

Кмет

адрес: ул. Христо Ботев 25, ПК 2112

тел.: 071506 / 777
тел.: 0893 442968

еmail: kmet.gabra@gmail.com


Голема Раковица
:

Александър Нешев

Кмет

адрес: с. Голема Раковица, ПК 2113

тел.: 071587/230
тел.: 0893 441421
email: kmet.golemarakovitsa@gmail.com


Григорево
:

Мариан Венков

Кмет

адрес: с. Григорево, ПК 2108

тел.: 0725/ 60216

email: kmet.grigorevo@gmail.com


Доганово
:

Димитър Кирилов Спасов

Кмет

адрес: с. Доганово, ПК 2115

тел.: 07158/ 2111
тел.: 0893 441428

email: kmet.doganovo@gmail.com


Елешница
:

Кристалина Иванова

Кметски наместник

адрес: с. Елешница, ПК 2125

тел.: 071502/220

email: kmet.eleshnitsa@gmail.com

 

Караполци:

Ангел Бонев

Кметски наместник

адрес: с. Караполци, ПК 2118
тел.:07158/2131

email: kmet.karapoltsi@gmail.com


Крушовица:

Инж. Нели Николова-Паскова

Кметски наместник

адрес: с. Крушовица, ПК: 2060

тел.: 071506/835

email: kmet.krushovitsa@gmail.com


Лесново
:

Стоян Цветков Зарчов

Кмет

адрес: с. Лесново, ул. "Втора" №14, ПК 2119

тел.: 07155/22-78

email: kmet.lesnovo@gmail.com


Мусачево
:

Милиян Илиев Илиев

Кмет

адрес: с. Мусачево ул. "Възраждане" 1, ПК 2139

GSM: 0893441422/0899997723

тел.: 0725/ 60217

email: kmet.musachevo@gmail.com


Нови хан
:

Александър Стоичков

Кмет

адрес: ул. "Пловдивско шосе" № 36, ПК 2110  

тел.: 0725 66 653

еmail: kmet.novihan@gmail.com

 

Огняново:

Евгени Александров Генев

Кметски наместник

адрес: с. Огняново, ПК 2117

тел.: 07158/2090
тел.:0893 441432

email: kmet.ognyanovo@gmail.com


Петково
:

Борислав Стойчев

Кмет

aдрес: с. Петково, ПК 2111

тел.: 0725/60 339
тел.: 0893 441425

email: kmet.petkovo@gmail.com


Потоп:

Владимир Бонев

Кметски наместник

тел.: 071502/330
тел.:0893 441429

Адрес: с. Потоп, ПК 2127

email: kmet.potop@gmail.com


Равно поле:

Григор Господинов

Кмет

адрес: с. Равно поле ул.”Равнополска пролет” № 28, ПК 2129

тел.: 07156/ 2011
технически сътрудник  Юлияна Стоилова - тел.:0893 441494

email: kmet.ravnopole@gmail.com


Столник
:

Илиян Бонев Милатинов

Кмет

адрес: с. Столник, ПК 2134

тел.: 07154 2320

email: kmet.stolnik@gmail.com


Чурек
:

Татяна Михайлова

Кметски наместник

адрес: с. Чурек, ПК 2126

тел.: 071505/220

email: kmet.churek@gmail.com

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!