Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Технически задания

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ: Спортна зала "инж. Янко Янков" гр. Елин Пелин ПРЕДМЕТ: "Изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа" За изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа на спортна зала "инж. Янко Я
24.06.2008

Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт на 3 бр. /три/ санитарни възли в ЦДГ "Радост" гр. Елин Пелин, Софийска област
24.06.2008

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.06.2008

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за : «Проектиране и авариен ремонт на съществуваща канализация по ул. «Хр. Ботев» от О.Т.74 през О.Т. 56, О.Т.57, О.Т.59 до заустване в дере в с.Габра, общ. Елин Пелин, Софийска област"
10.06.2008

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СМР: «Направа на канализационен колектор Ф400 по улица от О.Т.6 до О.Т.7(по плана на с.Огняново) и по полски път от масив 9 (по КВС – с. Огняново) до заустване в р.Лесновска, с.Огняново, общ. Елин Пелин, Со
10.06.2008

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ
09.06.2008

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!