ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ОБЕКТ: Спортна зала "инж. Янко Янков" гр. Елин Пелин ПРЕДМЕТ: "Изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа" За изграждане на газопроводно отклонение и котелна отоплителна централа на спортна зала "инж. Янко Я

Дата на публикуване: 24.06.2008 21:00

Търсене