Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е За обществена поръчка за СРР: Направа на вътрешен ремонт на 3 бр. /три/ санитарни възли в ЦДГ "Радост" гр. Елин Пелин, Софийска област

Дата на публикуване: 24.06.2008 21:00

Търсене