ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за : «Проектиране и авариен ремонт на съществуваща канализация по ул. «Хр. Ботев» от О.Т.74 през О.Т. 56, О.Т.57, О.Т.59 до заустване в дере в с.Габра, общ. Елин Пелин, Софийска област"

Дата на публикуване: 10.06.2008 21:00

Търсене