ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ За обществена поръчка за СМР: «Направа на канализационен колектор Ф400 по улица от О.Т.6 до О.Т.7(по плана на с.Огняново) и по полски път от масив 9 (по КВС – с. Огняново) до заустване в р.Лесновска, с.Огняново, общ. Елин Пелин, Со

Дата на публикуване: 10.06.2008 21:00

Търсене