Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
УСЛУГИ, ТАКСИ, ЗАЯВЛЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЯ
10.07.2016

ДЕКЛАРАЦИИ
10.07.2016
ДЕКЛАРАЦИЯ-3 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ (pdf файл)   ДЕКЛАРАЦИЯ-2 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КОНСТАТИРАНИ ФАКТИ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (pdf файл)ДЕКЛАРАЦИЯ-4 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ (ПОСТАВЯНЕ) (pdf файл)ДЕКЛАРАЦИЯ-1 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ (pdf файл)

ТАКСИ
07.07.2016
    Приложение 2 към чл. 30 от Наредба №2 за опр.и адм. на местните такси и цени на услуги, приета с Реш. №867 от 29.03.18 г.(pdf файл)

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!