Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия

НЧ „Христо Ботев 1924“ с. Богданлия е основано през 1924 г. по инициатива на жителите на селото. Без собствена сграда или помещения, то е съществувало до 1958 г., когато на общоселско събрание по инициатива на Настоятелството, се взема решение да се построи читалищна сграда със собствени сили и средства в центъра на селото, по линия на Закона за самооблагането.  Средствата са събирани от дарения, вечеринки, от сумите дарени на деведжиите, а дървеният материал и камъните са прекарвани с каруци на селяните и с помощта на ТКЗС. Проектирането е поето от ОНС. Теренът е отчужден частен имот и след две години упорит труд сградата е готова, като остават малко довършителни работи. Тогава по искане на Комитета за култура и Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София, местното партийно и административно ръководства, без съгласието на читалищното ръководство и населението, решават да дадат за временно ползване от две години сградата на Народната библиотека с уговорка да приключат довършителните работи. И така със заповед от 03.09.1964 г. на Окръжен Народен Съвет читалищната сграда е отнета от собственика и дадена на библиотеката. Оттогава датира и борбата на читалищните настоятелства да си върнат собствеността, та и до днес. Преписките през годините са десетки, търсено е съдействие на различни нива и инстанции без резултат. Днес сградата изглежда е неприветлива и отдавна не отговаря на представите за добро стопанисване. Макар и малко, днес хората на Богданлия не са се отказали да си върнат собствеността и да я ползват за читалищна дейност след 52 години.

Секретар: Стефанка Тодорова

Т: 0895842241

Е: stefania_y@abv.bg

 

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!