Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек

През 1928 г. и в с. Чурек е основано читалище. Основатели са местни учители, свещеникът и будни жители. Членовете са предимно младежи. В дейността на читалището се включват активно младите местни учители Димитър Гъстев и Никола Матеев, първият като касиер, а другият - член на ръководството.

Читалището става средище за разнообразна дейност в сградата на старото училище, по-късно в новото училище, където коридорът е преустроен за салон. През 1950 г. за нуждите на читалището се ремонтира мазето - салон и две стаи, където се провеждат културни мероприяти и събрания до продажбата на училището. От 1980 г. читалището се помещава в неподходящи за дейността му сгради.

С годините дейността на читалището се разширява - беседи, забави, вечеринки, кръжоци, спортни игри (футболни и волейболни срещи, участия в околийски първенства).

Поради липсата на голямо помещение за вечеринките представленията са в черковния двор, където самодейците построяват сцена, осветена с фенери. Дълъг е списъкът на пиесите: „Халостник“, „Змейова сватба“, „Хайдути“ и др. Традиция е театралната трупа да гостува в съседните села  - Потоп, Елешница, Желява, Камарци, Стъргел, Врачеш, Горни Богров, Осоица.

През 60-те години се поставя начало на танцова самодейност е хореограф Донко Петров и певческа самодейност с ръководители Здравка Иванова и Ангел Георгиев. Съставите представят читалището на общински и окръжни фестивали. Действат до 2003 г.

От 1960 г. е поставено началото на читалищна библиотека. Години наред Общинската библиотека е център за снабдяване с нови книги. На този етап частни дарители предлагат книги, от които се прави подбор. Помещението на библиотеката се използва за всички дейности, срещи и събрания.

Секретар: Елена Станулова

Т: 0884008564

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!