Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник

Народно читалище „Иван Вазов - 1919" е основано през 1919 г. от учителя Илия Флитков. До петдесетте години на миналия век, читалището се е помещавало в стая на старото училище, в дома на Фердинанд Иванов, в къщата на семейство Пайови, в стая на селсъвета намираща се близо до сегашната сграда на читалището и през  1958 г. започва строежа на настоящата сграда. Населението дава трудови дни в продължение на шест годи и сградата се завършва през 1964 г.

Понастоящем, НЧ „Иван Вазов - 1919” е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, в чиято дейност могат да участват всички граждани без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и др. организации, които извършват културно-просветна и обществено-полезна дейност. Върховен орган на читалището е Общото събрание, а изпълнителен орган е Настоятелството. Членове на настоятелството са: Илияна Бонева, Владислав Андонов, Евелина Гешева, Магдалена Владимирова, Даниела Йосифова (председател).

Към НЧ „Иван Вазов - 1919” функционира библиотека, която е неразделна част от него още от възникването му. Днес тя предоставя на своите читатели над 13 000 тома художествена, научна и научно-популярна литература. През 2011 г. по проект „Глобални библиотеки - България”, са осигурени безплатен интернет достъп, обучения и консултации в областта на комютърните технологии, технически и административни услуги.

Творчески клубове и любителските състави са неизменна част от читалищната дейност. През годините са функционирали: народни танцови състави, състав за хумористични фолклорни танци  и любителски театър. Към момента функционират: Танцова фолклорна формация „Столник”, детско-юношеска фолклорна група „Столник", група за модерни танци „Нани Денс” и временни групи, които се сформират за Лазаруване и Коледуване.

Проектите, реализирани от читалището, целят развитие на местната общност и подобряване качеството й на живот, както и съхранението и популяризирането на наличното културно-историческото наследство, автентичните обичаи. По спечелени от читалището проекти са изградени информационен център, ремонтирани репетиционни помещения, реквизит на танцовите състави и др. Читалището се стреми към развитие и обогатяване на културния живот на жителите на селото, запазване и популяризиране на обичаите и традициите на българския народ. 

Секретар: Илияна Бонева

Адрес: с. Столник, ул. "Ботевгадско шосе" 35

Т: 0885298534

E: ili.boneva@gmail.com

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!