Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле

Читалището в Равно поле е основано на 01.11.1922 г. от девет човека. Първоначално се е помещавало в една от стаите на първото училище, намиращо се в североизточната страна на черковния двор. След приемане на устав, е решено читалището да носи името „Просвета“. Щедри дарения слагат началото на библиотеката.

Важен момент от историята на читалището е построяването на настоящата му сграда през 1951 г. През есента на 1952 г. сградата е готова и читалищните дейци се настаняват в нея. На разположение са салон с 220 места, библиотека и репетиционни зали. През същата година се създават театрална група, танцов състав, а по-късно и женски народен хор и фолклорна група за автентични песни. В продължение на девет години функционира и естрадно-сатиричен състав.

През 1982 г. за своя 60-годишен юбилей читалище „Просвета“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ I-ва степен. От 2010 г. читалището вече носи името НЧ „Просвета 1922“.

В началото на 2011 г. библиотеката при читалището е включена в програмата Глобални библиотеки „Българските библиотеки – място за достъп и комуникация за всеки“. На разположение в библиотеката са три компютъра, един принтер и мултимедия. Библиотеката е обновена и осъвременена и редовно се закупуват нови книги.

И днес то продължава да бъде център на творческа дейност и общуване на трудовите хора, младежта и децата. В работата му важна роля играят самодейците. Стотици са минали през любителската школа на читалището.

Към този момент към него функционират следните състави: ЖПГ „Равнополска китка”, ВГ „Усмивките”, ТС „Да танцуваме заедно”.

Секретар: Венета Александрова

Председател: Юлиана Стоилова

Адрес: с. Равно поле, ул. „Равнополска пролет” № 26

Т: 07156/209

E: chitalishte_prosveta@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!