ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ

 

„Център за административно обслужване“ /ЦАО/
тел: 0725/686 40, 686 41, 686 42
e-mail: cao_elinpelin@abv.bg

Отдел „Административно обслужване"
тел: 0725/686 10
e-mail: cuig@elinpelin.org

Адрес: 2100, гр. Елин Пелин

пл. Независимост №1

тел: 0725/686 20

факс: 0725/602 00

e-mail: obshtina@elinpelin.org

 


Търсене