Декларации ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 23.04.2021 22:06
1. 197/28.04.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Десислава Пиперкова специалист "Екология"
2. 245/11.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Симеона Попгеоргиева секретар
3. 254/29.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Светлана Харалампиева инспектор "Екология"
4. 256/30.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Кирил Назъров младши ек. "УТ"
5. 261/30.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Румяна Атанасова специалист "ГРАО"
6. 264/01.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Сашка Димитрова директор ДГ Зорница
7. 265/01.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Ивана Григорова юрисконсулт
8. 266/13.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Цветанка Златанова н-ч. отдел Обшинска собственост
9. 267/04.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Милена Сергеева н-ч. отдел "ЕППП"
10. 269/03.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Пламен Павлов директор ОП "БКД-Елин Пелин"
11. 270/04.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Сашка Димитрова директор ДГ Зорница
12. 271/06.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Галя Младенова специалист "НОК"
13. 272/10.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Веселина Борисова директор ДГ "Детелинка"
14. 273/17.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Ваня Пенева ст. експерт "УТ"
15. 274/19.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Веселина Борисова директор ДГ "Детелинка"
16. 275/25.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Галя Младенова специалист "НОК"
17. 276/27.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Ваня Пенева ст. експерт "УТ"
18. 277/01.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Таня Петрова ст. експерт счетоводство и ТРЗ
19. 278/01.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Полина Илиева директор ДГ "Пчелица"
20. 279/16.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Полина Илиева директор ДГ "Пчелица"
21. 280/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Таня Петрова ст. експерт счетоводство и ТРЗ
22. 281/12.10.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Теодора Здравкова специалист "Екология"
23. 282/04.11.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Любомир Венков юрисконсулт
24. 283/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Любомир Венков юрисконсулт
25. 284/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Емилиян Нягулов мл. експерт "ЕППП"
26. 285/04.11.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Емилиян Нягулов мл. експерт "ЕППП"
27. 286/10.12.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Теодора Здравкова специалист "Екология"
28. 288/04.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Геновева Истилянова мл. експерт "ИСТ"
29. 289/14.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Геновева Истилянова мл. експерт "ИСТ"
30. 290/18.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Милка Нанова н-ч. отдел "ЕППП"
31. 291/21.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Милка Нанова н-ч. отдел "ЕППП"
32. 292/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Мирела Тодорова кметски наместник
33. 294/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Константин Иванов юрисконсулт
34. 295/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Иванка Борисова директор ДГ "Кокиче"
35. 296/23.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Иванка Борисова директор ДГ "Кокиче"
36. 297/01.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Елисавета Янкова АО на ОбС
37. 298/05.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Елисавета Янкова АО на ОбС
38. 299/16.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Светлана Павлова главен счетоводител
39. 300/22.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Константин Иванов юрисконсулт

Наименование Брой тегления
D_chl35_al1_t2-197.pdf 26 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-197.pdf"
D_chl35_al1_t2-179.pdf 21 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-179.pdf"
D_chl35_al1_t2-245.pdf 30 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-245.pdf"
D_chl35_al1_t2-254.pdf 28 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-254.pdf"
D_chl35_al1_t2-256.pdf 27 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-256.pdf"
D_chl35_al1_t2-261.pdf 21 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-261.pdf"
D_chl35_al1_t2-267.pdf 27 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-267.pdf"
D_chl35_al1_t2-270.pdf 22 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-270.pdf"
D_chl35_al1_t2-275.pdf 27 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-275.pdf"
D_chl35_al1_t2-274.pdf 22 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-274.pdf"
D_chl35_al1_t2-276.pdf 22 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-276.pdf"
D_chl35_al1_t2-283.pdf 18 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-283.pdf"
D_chl35_al1_t2-280.pdf 23 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-280.pdf"
D_chl35_al1_t2-285.pdf 23 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-285.pdf"
D_chl35_al1_t2-289.pdf 18 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-289.pdf"
D_chl35_al1_t2-286.pdf 26 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-286.pdf"
D_chl35_al1_t2-291.pdf 21 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-291.pdf"
D_chl35_al1_t2-296.pdf 21 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-296.pdf"
D_chl35_al1_t2-298.pdf 15 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-298.pdf"
D_chl35_al1_t2-297.pdf 17 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-297.pdf"
D_chl35_al1_t2-300.pdf 16 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-300.pdf"
D_chl35_al1_t1-264.pdf 24 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-264.pdf"
D_chl35_al1_t1-265.pdf 29 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-265.pdf"
D_chl35_al1_t1-266.pdf 28 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-266.pdf"
D_chl35_al1_t1-269.pdf 25 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-269.pdf"
D_chl35_al1_t1-272.pdf 26 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-272.pdf"
D_chl35_al1_t1-273.pdf 26 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-273.pdf"
D_chl35_al1_t1-271.pdf 24 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-271.pdf"
D_chl35_al1_t1-277.pdf 29 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-277.pdf"
D_chl35_al1_t1-278.pdf 23 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-278.pdf"
D_chl35_al1_t1-281.pdf 20 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-281.pdf"
D_chl35_al1_t1-282.pdf 18 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-282.pdf"
D_chl35_al1_t1-284.pdf 31 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-284.pdf"
D_chl35_al1_t1-288.pdf 17 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-288.pdf"
D_chl35_al1_t1-290.pdf 20 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-290.pdf"
D_chl35_al1_t1-295.pdf 22 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-295.pdf"
D_chl35_al1_t1-292.pdf 21 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-292.pdf"
D_chl35_al1_t1-294.pdf 21 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-294.pdf"
D_chl35_al1_t1-299.pdf 16 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-299.pdf"
D_chl35_al1_t1-297.pdf 20 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-297.pdf"

Търсене