Обявление за върнато за ново обсъждане Решение №873 по Протокол №40 от 25.07.2022 г. на Общински съвет-Елин Пелин, съгласно Заповед №ВР-13 от 05.08.2022 г. на Областния управител на Софийска област

Дата на публикуване: 15.08.2022 10:41

Наименование Брой тегления
ОБЯВЛЕНИЕ - ВР-13.doc 44 Изтегли документ с име "ОБЯВЛЕНИЕ - ВР-13.doc"

Търсене