СЪОБЩЕНИЯ за избори за народни представители за Народно събрание на Република България - 02.10.2022 г.


19.08.2022
Избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, когато той е различен от постоянния им адрес, трябва да подадат заявление до общинския център или съответното населено място по настоящ адрес в срок до 17 СЕПТЕМВРИ 2022 г. В рамките на същия срок се подават и заявленията от избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.Търсене