Новини


22.01.2021
Представяме на Вашето внимание обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.03.2021 г. и 30.03.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София.


21.01.2021
36 600 лв. е изплатила Община Елин Пелин под формата на еднократна помощ за раждане на дете през 2020 г. С тези средства са подпомогнати общо 86 семейства.


20.01.2021
         През изминалата 2020 г. местната комисия за борба с противообществените прояви в Община Елин Пелин  отбелязва намаляване броя на образуваните и проведените възпитателни дела. за 2020 г. са само 7, в сравнение с 2019 г., когато същите са били 22 на брой.
Основните противообществени прояви, извършени през 2020 г. са кражби /джебчийски и от магазини/, вандалски прояви, както и управление на мотопед без регистрационни табели и без свидетелство за управление.


Търсене