Новини
30.11.2020
Информираме Ви, че получихмае уведомление от автобусния превозвач - фирма "Консорциум Унитранс" за няколко промени в маршрутното разписание за гр. София (Автогара ЮГ) от с. Нови хан, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.


28.11.2020
В последните дни на месец ноември жителите на село Мусачево останаха приятно изненадани от монтирането на няколко пана с шевици от капачки на детската градина и красиви табла с възрожденски мотиви на фасадата на местното училище.

27.11.2020
На 26 ноември 2020 г. в с. Лесново стартираха дейностите по реализацията на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лесново. Етап I“. Проектът е на стойност 499 137.47лв. и е предвидено да приключи за 91 дни.


26.11.2020
С издадената от министъра на здравеопазването Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. от 23:30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки