Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
СЛУЖИТЕЛИ, КОНТАКТИ

Представяне на служителите в отдел „Устройство на територията и контрол по строителството“:

БОРИСЛАВ КРЪСТЕВ (Главен архитект)

 

ДЕНИЦА ПАВЛОВА-ПЕТРОВА (Главен инженер)


СВЕТЛОЗАР ФИЛЕВ (Главен експерт „Кадастър и регулация")

 

ДИАНА ДИМИТРОВА (Старши експерт „Устройство на територията“)

 

БОРЯНКА АТАНАСОВА (Главен експерт „Контрол по строителството")


ПЕТЯ МУТАФОВА (Младши експерт „Контрол по строителството")


ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА (Старши специалист „Техник")


РАЙНА ПАВЛОВА (Старши специалист „Техник")


***

Дипломна работа на Валя Стоянова на тема: "Пространствена трансформация в община Елин Пелин в условията на засиления инвестиционен интерес"

Приемното време на главния архитект Борислав Кръстев и отдел "УТКС" е следното:

  • Понеделник от 13:00 ч. до 16:00 ч.
  • Сряда от 09:00 ч. до 12:00 ч.

Телефони за записване на час:

  • 0879532840
  • 0892999314
Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!