Издаване на удостоверение за декларирани данни 1. Основна рубрика: Административни услуги "Местни данъци и такси"
 2. Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
 3. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 6. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 7. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 10. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 11. Издаване на удостоверение за декларирани данни - Текуща страница
 12. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Търсене