Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването


  1. Основна рубрика: Административни услуги "Контрол по строителството"
  2. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - Текуща страница
  3. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Търсене