Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Обществен посредник

Румяна Младенова - Бонева

 

тел. 0897015914

 

email: obsht.posrednik@elinpelin.org

 

Адрес: гр. Елин Пелин бул. "София" 13 ет. 1

 

Работно време: от8:30 ч. - 17:30 ч.

 

Обедна почивка: 12:30ч. -13:30 ч.

 

Приемно време: вторник и сряда от 9:00 ч. - 18:00 ч.

 

Консултации по телефон и е -meil.

 

Образование - Магистър по педагогика и психология

Специализация - Социална педагогика от Софийски Университет "Климент Охридски" гр.София

Професионално развитие - Преподавател и педагогически съветник в СУ "Васил Левски", гр.Елин Пелин

Психолог и Директор на ДДЛРГ с. Доганово

2009 г. - 2011 г. -Заместник Кмет Община Елин Пелин -Култура , образование, социални дейности, спорт , европейски фондове и програми

2011 г. - 2014 г. Кмет с.Лесново

2014 г. - 2015 г. - Заместник Кмет Община Елин Пелин

 

 

 

 

 


Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!