Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
КОНКУРС ЗА ЕКИП НА МИГ ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА - ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ


На заседание на УС на МИГ, проведено на 30.05.2017г. бе направен подбор на кандидати за екип на МИГ Елин Пелин – Горна Малина по следните критерии: административно съответствие и професионален опит.


Преминалите първи етап кандидати, ще бъдат уведомени лично (по електронна поща) в 3-и дневен срок за последващо интервю.


УС на МИГ Елин Пелин – Горна Малина

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!