Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
12.03.2020

Публикации - 2020 г. на Декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
11.03.2020

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - електронен носител
11.03.2020

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елин Пелин, изменени и допълнени съгласно Решение №34 по Протокол №5 от 30.01.2020г. на Общински съвет-Елин Пелин
05.02.2020

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
13.01.2020

Доклад и мотиви относно изменение и допълнение на Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елин Пелин, приети с Решение №1076 по Протокол №42/22.11.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
19.12.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!