Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Публикации - 2020 г. на Декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 38, ал.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ
07.08.2020
Всички задължени лица по параграф 2 от ЗПКОНПИ са подали в срок декларациите си по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ.

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - електронен носител
07.08.2020

Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
12.03.2020

Публикации - 2020 г. на Декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
11.03.2020

Публичен регистър на подадените декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ - електронен носител
11.03.2020

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Елин Пелин, изменени и допълнени съгласно Решение №34 по Протокол №5 от 30.01.2020г. на Общински съвет-Елин Пелин
05.02.2020

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!