Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Обявление за образувано дело №1855/2020г. на Административен съд – Пловдив против Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №1004/29.05.2014г. на ОбСЕП
31.07.2020

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, изменен и допълнен с Решение №195 по Протокол №11 от 26.06.2020г.
02.07.2020

Обявление за образувано дело №439/2020 г. на Административен съд София против Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №48/17.01.2008г. на ОбСЕП
22.06.2020

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №155 по Протокол №10 от 28.05.2020г. на ОбСЕП.
03.06.2020

Наредба №2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №867 по Протокол №35 от 29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №209/20.02.2020г. на АССО по дело №1380/2019г. /
27.05.2020

Обявление относно отменени разпоредби на приетата с Решение №867/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин Наредба №2 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, съгласно влязло в сила Решение №209/20.02.2020г. на АССО по дело №1380/2019г.
27.05.2020

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!