Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби

Правилник за удостояване със званието „Почетен гражданин на Елин Пелин", приет с Решение №240 по Протокол №14 от 24.09.2020 г.
30.09.2020

Обявление за образувано дело №682/2020г. на Административен съд-София област срещу Правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено дете в община Елин Пелин, приет с Решение №39 по Протокол №5 от 30.01.2020 г. на ОбСЕП.
31.08.2020

Обявление за образувано дело №1855/2020г. на Административен съд – Пловдив против Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №1004/29.05.2014г. на ОбСЕП
31.07.2020

Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-Елин Пелин" към Община Елин Пелин, изменен и допълнен с Решение №195 по Протокол №11 от 26.06.2020г.
02.07.2020

Обявление за образувано дело №439/2020 г. на Административен съд София против Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №48/17.01.2008г. на ОбСЕП
22.06.2020

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №155 по Протокол №10 от 28.05.2020г. на ОбСЕП.
03.06.2020

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!