Административно-технически услуги Общинска собственост

Дата на публикуване: 28.03.2022 11:41
Административно-технически услуги Общинска собственост
НомерИмеИнформация
Услуга 2059Издаване на заповед за изземване на имотинформация
Услуга 2105Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверениеинформация
Услуга 1988Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имотинформация
Услуга 2078Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственостинформация
Услуга 2021Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти информация
Услуга 2081Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имотиинформация
Услуга 2878Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверкаинформация

Търсене