Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилник за дейността

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, изменен с Решение №103/26.03.2020 г. на ОбСЕП.
30.03.2020

Доклад за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №1182 от 18.04.2019г. на ОбСЕП
20.02.2020

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №1182 по Протокол №48/18.04.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин, В СИЛА от 18.04.2019 година
18.04.2019

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.03.2019

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, актуализиран съгласно Решение №1126/15.11.18г., влязло в сила на 18.12.18г., на АССО по дело №556/2018г.
21.01.2019

Обявление за частично отменена разпоредба на чл.43, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОА, съгл.Решение №1126/15.11.18г. на АССО по дело №556/2018г.
21.01.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!