Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилник за дейността

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, изм. с Решение №147/27.04.2020г. на ОбСЕП.
29.04.2020

Доклад и мотиви относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с решение №1182/18.04.2019г. на ОбСЕП; изм. с решение №103/26.03.2020г. на ОбСЕП
11.04.2020

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, изменен с Решение №103/26.03.2020 г. на ОбСЕП.
30.03.2020

Доклад за изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №1182 от 18.04.2019г. на ОбСЕП
20.02.2020

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №1182 по Протокол №48/18.04.2019г. на Общински съвет-Елин Пелин, В СИЛА от 18.04.2019 година
18.04.2019

Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
12.03.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!