Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Регистри

Регистър общинска частна собственост (актуализация)
12.02.2019

Регистър общинска публична собственост(актуализация)
12.02.2019

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
01.08.2018

Публичен регистър - продажби (актуализация)
19.07.2018

Регистър общинска публична собственост
11.07.2018

Регистър общинска частна собственост
11.07.2018

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!