Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини

Заповед №160 от 30.03.2020 г. на Кмета на Община Елин Пелин за промяна на вечерния час
30.03.2020
От 30 март 2020 г., до второ нареждане да се въведе вечерен час – 19:00 часа, за непълнолетни лица на територията на община Елин Пелин. Въвежда се вечерен час на територията на община Елин Пелин – жителите и гостите на населените места на общината не могат да напускат имотите си /местата, в които са настанени - за гостите/, в часовете между 21:00 ч. вечерта и 06:00 ч. сутринта. Изключение са работещите на смени и нуждаещите се от спешна медицинска помощ.

Пролетното почистване на дърветата в парка на гр. Елин Пелин
30.03.2020
Днес започна пролетното почистване на парка в гр. Елин Пелин. Във връзка с множеството постъпили сигнали на граждани за опасни и изсъхнали дървета и клони, Община Елин Пелин поиска доклад за експертно мнение относно състоянието на дърветата в парка.

Фестивалите „Лазарица“ и „На хоро при шопите“ ще бъдат проведени по нетрадиционен начин с онлайн видео конкурс през април 2020 г.
29.03.2020
За да останем верни на себе си, за да не прекъсваме и съхраним за поколенията богатите ни шопски фолклорни традиции, тази година, в тези трудни времена, по нетрадиционен начин чрез средствата на съвременните технологии, Община Елин Пелин ще проведе обявените в Националния културен календар за 2020 година, фолклорни фестивали „Лазарица“ под надслов Шопски уеб фест с видео клипове на всички участници и „На хоро при шопите“ с мотото: „Дръж се интернете, шоп те гази!“ като онлайн видео конкурс.

Съобщение от „ЧЕЗ България“ ЕАД за поддръжката на електроразпределителната мрежа
27.03.2020
Информираме Ви, че от 15.03.2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преустанови планираните дейности по електроразпределителната мрежа на обслужваната от дружеството територия в Западна България, които изискват прекъсване на електрозахранването.

Информационен материал на РЗИ: „Време е!” за свят без туберкулоза!
27.03.2020
По данни на СЗО една трета от населението на планетата в наши дни е заразено с туберкулоза – всяка година девет милиона души по света се разболяват от заразната болест, от тях 1,3 милиона са деца. Всяка година има два милиона смъртни случаи, свързани със заболяването. Туберкулозата е водеща причина за смъртност у хора,
страдащи от ХИВ инфекция.

Агенция за социално подпомагане разширява достъпа до административните си услуги
26.03.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение, Агенция за социално подпомагане (АСП) разширява начините за достъп на гражданите до административните си услуги.
В тази връзка на електронната страница на АСП, в рубриката „Коронавирус COVID-19” е публикувана Инструкция за ползване на електронни административни услуги, предоставяни от Агенцията за социално подпомагане в условията на обявеното извънредно положение.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!