Електронни Услуги Община Елин Пелин
РАЗПИСАНИЕ ТРАНСПОРТ
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини

Доброволци почистиха 5 км отсечка от главния път до село Крушовица
27.10.2020
По традиция от 2016 г. кметският наместник на село Крушовица, заедно с жители и собственици на имоти от селото, два пъти през годината извършват основно почистване на общинския път от разклона на Цариградско шосе до входа на селото с дължина от 5 км.

Предложение за отмяна на Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №553 по Протокол №19/10.02.2005 г. на Общински съвет – Елин Пелин и изменена с Решение №1243 по Протокол №47/16.12.2010 г. и приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин
26.10.2020
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.10.2020 г., за предложения и становища по доклада, мотивите и Проект за приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Елин Пелин.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №867 по Протокол №35/29.03.2018 г. на Общински съвет – Елин Пелин, изм. и доп. с Решение №1052 по Протокол №41/25.10.18 г. на Общински съвет - Елин Пелин; изм. и доп. с Решение №1111 по Протокол №44/31.01.19 г. на Общински съвет - Елин Пелин; актуализирана, съгласно Решение №51/15.01.19 г. на АССО по дело №1119/2018 г., влязло в сила на 09.02.2019 г.; актуализирана, съгласно Решение №209/20.02.20 г. на АССО по дело №1380/2019 г., влязло в сила на 13.03.2020 г.
26.10.2020
Докладът, мотивите и Проект за изменение и допълнение на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

Заповед №655/20.10.2020 за организиране и извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на територията на община Елин Пелин за 2021 г.
26.10.2020

Мартина Ангелова спечели много отличия на турнир по плуване
26.10.2020
Мартина Ангелова взе участие в IX турнир по плуване "Руси Русев'' в гр. Стара Загора, който се проведе на 24-25.10.2020 г. Тя спечели общо 6 отличия - три златни и три сребърни медала с професионалното си представяне.

Избрани са носителите на почетното звание "Следовник на народните будители"
23.10.2020
Днес приключи гласуването в специалния албум за присъждането на почетното звание „Следовник на народните будители“. Наградите на победителите ще се връчат лично от кмета на Община Елин Пелин в рамките на официална церемония на 1 ноември 2020 - Деня на народните будители.

Търсене
Община Елин Пелин набира преброители и контрольори
КМЕТЕ ВИЖ!!!