Обявление относно Решение №31 по Протокол №4/30.12.2019 г. на Общински съвет-Елин Пелин, съгл. Определение №857/01.02.2022 г. на ВАС по дело №7336/2021 г.


Наименование Брой тегления
ОБЯВЛЕНИЕ - №857 от 01.02.2022 година.docx 119 Изтегли документ с име "ОБЯВЛЕНИЕ - №857 от 01.02.2022 година.docx"

Търсене