Предстои първата копка на проекта за изграждане на нов център на с. /гара/ Елин Пелин

Дата на публикуване: 01.04.2022 17:10
На 4 април 2022 г. /понеделник/ от 08:30 часа ще бъде направена първата копка на проекта за изграждане на нов център на с. /гара/ Елин Пелин.
 
Проектът ще бъде изпълнен на два етапа и включва различни благоустройствени дейности в терен за пешеходна зона и озеленяване.
ЕТАП 1: Изграждане на пешеходни алеи, вертикална планировка и озеленяване.
ЕТАП 2: Осветелeние на пешеходни зони, сцена за обществени мероприятия и фонтан в УПИ VIII, кв. 22а по плана на с. /гара/ Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска.
 
- Изграждането на централна зона включва нови пешеходни алеи, вертикална планировка, различно озеленяване на терена, проектиране на сцена за обществени мероприятия, поставяне на фонтан и перголи за увивна растителност.
- Проектът предвижда оформяне на зони за отдих с пейки до площите предвидени за озеленяване. Дърветата, разположени по източната имотна граница осигуряват защита от шума идващ от глания път свързащ с. Нови хан и гр. Елин Пелин.
При разработването на проекта се запазват всички подходи към сградите в съседните имоти. За улесняване на пешеходния достъп се предвиждат зони с понижен бордюр към уличното платно. Осигурени са 15 паркоместа разположени на югозападната граница на имота.
- Сцената ще бъде с обща площ от 232,7 кв. м и ще разполага със съблекални, тоалетни и място за изчакване на участниците в представленията.
- Настилката ще отговаря цветово на плочите, които са използвани за направата на площада пред намиращия се в съседство храм „Св. Св. Равноапостолни царе Константин и Елена“.
- В югоизточната част на имота се предвижда разполагането на преместваеми обекти за търговия на открито, които са обект на отделен проект. Преместваемите обекти ще се ползват всеки вторник при провеждането на ежеседмичния открит пазар традиционен за населеното място.

Община Елин Пелин благодари за партньорството и изготвянето на архитектурния проект на арх. Благовест Цонев.
 
🏡 В галерията към новината може да видите визуализация на новия център на с. /гара/ Елин Пелин.
 

ГалерияТърсене